Prezantohet karta e shëndetit
Ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Beqaj dhe Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor(FSDKSH), dr. Astrit Beci, prezantuan kartën e shëndetit, një projekt i FSDKSH, i bërë tashmë realitet në të gjithë Shqipërinë.
Paketat e shërbimeve edhe në spitalet jopublike
Ministri i Shëndetësisë z. Ilir Beqaj dhe Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dr. Astrit Beci lajmëruan në një konferencë për shtyp fillimin e procesit të ofrimit të paketave të shërbimeve edhe në spitalet jopublike si dhe mënyrën e përfitimit të tyre nga pacientët.
Miratohen kostot e paketave shëndetësore
FSDKSH në bashkëpunim me shërbimet universitare, hartuan kostot e 10 paketave shëndetësore. Bëhet fjalë për gjashtë paketa të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë: By pass koronar; Interventet valvolare; Intereventet kongenitale; Pacemaker definitive; Angiografi koronare; Angioplastikë koronare si dhe tre paketa të Nefrologjisë: Dializën, transplantin e veshkave dhe terpainë e flakjes akute dhe implantin koklear.
Nis puna për kostimin e paketave
Në zbatim të politikave të Qeverisë, FSDKSH në bashkëpunim me shërbimet universitare, nisi punën për hartimin e paketave shëndetësore, gjë që do të sjellë një risi në financimin e shërbimeve spitalore.
Shëndetësia, bashkëpunim Shqipëri-Kosovë
Në kuadër të bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës, nis një rrugë e gjatë bashkëpunimi në fushën e sigurimit shëndetësor dhe kujdesit ndaj popullatës mes dy vendve tona.
FSDKSH organizon Forumin Ballkanik
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, organizoi në Tiranë Forumin Ballkanik të Sigurimeve Shëndetësore, me pjesëmarrje të vendeve të rajonit, ku u diskutua për sfidat e financimit të drejtë të shërbimeve mjekësore, për të arritur një mbulim sa më të gjerë të popullatës.

Nje nga veshtiresite me te cilat perballen mjeket e familjes sot, eshte koha e gjate e plotesimit te recetave ne fletet e librezes shendetesore dhe rishkrimit të mjekimit për pacientin më shumë se një herë. Po kështu, edhe farmacistët shpenzojnë kohë të tepërt gjatë dhënies së barnave të rimbursueshme, me riplotësim të fletëve të librezës shëndetësore.

 

Nis projekti I Fondit të Sigurimittë Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor (FSDKSH) për hartimin e paketave shëndetësore, projekt i cili do të sjellë një risi në financimin e shërbimeve spitalore. Aktualisht, nën drejtimin e dr. Astrit Beci, Drejtor I Përgjithshëm I Fondit, ka nisur puna për pesë paketat e para të shërbimeve. Bëhet fjalë për shërbimin e kardiokirurgjisë invazive, të dializës, transplantit të veshkave, transplantit të mëlçisë dhe implantit koklear për fëmijët me problem dëgjimi.

 

Instituti i Sigurimeve te Kujdesit Shendetesor synon te jete financues i vetem i sherbimit shendetesor ne vend. Kjo nenkupton unifikimin e burimeve te financimit ne kujdesin shendetesor, deri tani te fragmentuar dhe financimin e kujdesit shendetesor nga nje burim i vetem qe do te jete Sigurimi Shendetesor,

Nje nga sfidat e sistemit shendetësor është përllogaritja e kostove, në bazë të të cilave do të bëhet dhe financimi I spitaleve me reformën e nisur në këtë sektor. Në zbatim të vendimit të Këshillit të Ministrave, ka nisur puna për përllogaritjen e kostove, ku një rol të rëndësishëm do të kenë vetë spitalet, mbështetur nga stafi I ISKSH-së.

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga Sami Frsheri, L 8, Tirane
Tel: +35542230984 | Fax: +35542274953


Credits ADV Digital Solutions