Drejtori i Pergjithshem

Dr. Astrit BECI

Kontribuesit

Ligji nr. 10383 date 24.2.2011 « Per sigurimin e detyrueshem te kujdesit shendetesor ne Republiken e Shqiperise » i cili hyri ne fuqi ne muajin mars 2013 sanksionon skemen e sigurimeve shendetesore si me poshte: me shume...

Lista e Barnave

image Lista e 
barnave

Lista e barnave
të rimbursuara e vitit 2014, është një pjesë e rëndësishme...  me shumeBotimi i plote lista e barnave 2014
Lista e Barnave 2014
Lista e Barnave (QSUT) 2014
Lista Spitale Rajonale 2014