Drejtori i Pergjithshem

Dr. Astrit BECI

Kontribuesit

Ligji nr. 10383 date 24.2.2011 « Per sigurimin e detyrueshem te kujdesit shendetesor ne Republiken e Shqiperise » i cili hyri ne fuqi ne muajin mars 2013 sanksionon skemen e sigurimeve shendetesore si me poshte: me shume...