Cfare Perfitoni
Nepermjet Sigurimit Shendetesor Perfitoni 
1. Sherbimin shendetesor falas te mjeku i pergjithshem dhe I familjes. 
2. Sherbimin shendetesor falas te mjeku specialist. 
3. Sherbimin shendetesor falas ne shtepi, poliklinike dhe spital 
4. Ekzaminimet laboratorike dhe radiologjike falas. 
5. Ekzaminimet unikale Terciare me rimbursim nemasen 90% dhe Bashkepagese nga nga personat e siguruar 10%. 
6. Barnat e listes se rimbursuar falas per femije 0-12 muajsh, Invalidet e plote, pensionistet, te verberit dhe jetimet 
7. Te gjitha barnat falas per veteranet me semundje kronike dhe Invalidet e luftes . 
8. Barnat falas per te semuret me tumore ,transplant te veshkes, Skleroze multiple, talasemia major 
9. Barna me rimbursim te pjesshem per te gjitha kadegorite e tjera te Popullsise, ne peqindje tendryshme, por jo mepak se 50% Barnat e listes, kundrejt recetes me rimbursim, te leshuar nga mjeku I pegjithshem nete gjitha farmacite qekane kontrateme ISKSH. Lista e barnave, e cila permbam dhe Cmimin e pacientit, disponohet Nga tegjitha farmacite dhe vihet ne dispozicion te Cdopersoni te interesuar.