Prezantohet karta e shëndetit
Ministri i Shëndetësisë, z. Ilir Beqaj dhe Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor(FSDKSH), dr. Astrit Beci, prezantuan kartën e shëndetit, një projekt i FSDKSH, i bërë tashmë realitet në të gjithë Shqipërinë.
Paketat e shërbimeve edhe në spitalet jopublike
Ministri i Shëndetësisë z. Ilir Beqaj dhe Drejtori i Përgjithshëm i Fondit të Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor dr. Astrit Beci lajmëruan në një konferencë për shtyp fillimin e procesit të ofrimit të paketave të shërbimeve edhe në spitalet jopublike si dhe mënyrën e përfitimit të tyre nga pacientët.
Miratohen kostot e paketave shëndetësore
FSDKSH në bashkëpunim me shërbimet universitare, hartuan kostot e 10 paketave shëndetësore. Bëhet fjalë për gjashtë paketa të kardiologjisë dhe kardiokirurgjisë: By pass koronar; Interventet valvolare; Intereventet kongenitale; Pacemaker definitive; Angiografi koronare; Angioplastikë koronare si dhe tre paketa të Nefrologjisë: Dializën, transplantin e veshkave dhe terpainë e flakjes akute dhe implantin koklear.
Nis puna për kostimin e paketave
Në zbatim të politikave të Qeverisë, FSDKSH në bashkëpunim me shërbimet universitare, nisi punën për hartimin e paketave shëndetësore, gjë që do të sjellë një risi në financimin e shërbimeve spitalore.
Shëndetësia, bashkëpunim Shqipëri-Kosovë
Në kuadër të bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës, nis një rrugë e gjatë bashkëpunimi në fushën e sigurimit shëndetësor dhe kujdesit ndaj popullatës mes dy vendve tona.
FSDKSH organizon Forumin Ballkanik
Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor, organizoi në Tiranë Forumin Ballkanik të Sigurimeve Shëndetësore, me pjesëmarrje të vendeve të rajonit, ku u diskutua për sfidat e financimit të drejtë të shërbimeve mjekësore, për të arritur një mbulim sa më të gjerë të popullatës.

Sot (e merkure) dt 9.04.08 u zhvillua mbledhja e Keshillit Administrativ te ISKSH-se, ku nje nder ceshtjet ishte lista e barnave te rimbursueshme.
Bazuar ne vendimin zyrtar te Komisionit te Barnave te Rimbursueshme te mbledhur ne Ministrine e Shendetesise, Keshilli Administrativ diskutoi lidhur me alternativat e reja te barnave qe propozohen te futen ne liste. Behet fjale per 21 alternativa te cilat kane te bejne kryesisht me semundjet e diabetit, zemres, sklerozes multiple etj.
Futja e ketyre alternativave shmang monopolet e barnave dhe per kete u vu theksi nga anetaret e bordit te ISKSH.Eshte pozitive futja e alternativave te barnave, por gjithnje duke pasur parasysh buxhetin perkates qe ka ISKSH, I cili eshte I kufizuar, u shpreh ne mbledhje drejtoresha e ISKSH-se, Elvana Hana. Ministri I shendetesise, I cili eshte njekohesisht kryetar I bordit te ISKSH-se u shpreh se ky eshte nje hap pozitiv ne krijimin e konkurences. Debati u fokusua te disa barna, me konkretisht insulinat (4 variante qe ishin propozuar nga komisioni per tu futur ne liste)  si dhe kombinimi I Valsartan +Amlodipin  160/5 mg. Kosto financiare vjetore e insulinave (kujtojme qe ekzistojne ne forma te tjera ne liste) eshte 110 milione leke te reja, ndersa e kombinimit Valsartan +Amlodipin  eshte 25 milione leke. Me insistimin e Ministrit te Shendetesise, z. Ndoka, bordi pranoi futjen e ketyre barnave, por duke u saktesuar qe do te kete nje monitorim te forte per te mbajtur kostot nen kontroll. Ministri i shendetesise u shpreh se garanton perballimin financiar te ketyre barnave ne rast se ato do te kapercejne buxhetin e ISKSH-se.
Drejtoresha e ISKSH-se shtroi ne bord ceshtjen e listes alternative e cila tashme eshte hartuar nga ISKSH ne bashkepunim me Ministrine e Shendetesise, duke e konsideruar mjaft te vlefshme per pacientet. Ajo kerkoi te vihet theksi ne kete pike per ceshtjen e fondeve ne menyre qe ajo liste te behet funksionale.Ajo eshte nje liste e hartuar me priorite, ka barna mjaft te shtrenjta dhe mundeson nje zgjedhje me shume per pacientet. Ne kete liste trajtohen dhe semundje qe jane te patrajtuara deri tani nga lista e barnave sic eshte hemofilia psh, tha drejtoresha e ISKSH-se.
Ministri I Shendetesise u shpreh se do te perpiqet ne qeveri te paraqese kete kerkese per ti siguruar keto fonde.
Me poshte jane alterantivat e reja te barnave te propozuara per listen 2008

 Perberesi aktiv Forme-doza
 Mesalazina 500mg
 tabl 500 mg
 Propafenone Hydrochloride 300 mg tabl 300mg
 Isosorbide - 5 - mononitrate 20 mg tabl 20mg
 Dexamet. Sodium Phosphate 0.2%-10 ml. Pika orale x 0,2 %-10 ml
 Flutamide 250 mg tabl 250 mg
 Mycophenolic Acid  360 mg film coated tabl 360 mg
 Mycophenolic Acid  180 mg film coated tabl 180  mg
 Natrium valproicum 50mg/ml-100ml flakon 50mg/ml-100ml
 Magnesium Dipropilacetate 10%-100 ml
 flakon 10%-100ml
 Formoterol Fumarato sol. for inhal. x 12 mcg pompe *100 inhalacione
 Phenitoine 100 mg
 tab. 100 mg
 Interferon beta - 1a 22 mcg(6 MIU) Sol for injec
 Interferon beta - 1a 44 mcg(12MIU) Sol for injec
 Anastrazole 1 mg 1 mg
 Glyceryl trinitrate fl. 0.4mg/spray-200 doza
 Valsartan +Amlodipin  160/5 mg tab.  160/5
 Valsartan +Amlodipin  80/5 mg tab.  80/5
 Insulin aspart solution 100 UI/ml-3ml pre-filled syr.
 Insulin aspart solution 30/70, 100 UI/ml-3ml pre-filled syr.
 Insulin detemir solution 100 UI/ml-3ml pre-filled syr.
 Insulin glargine solution 3.64 mg/ml-3ml pre-filled syr

Gjithashtu u zevendesuan barnat e rimbursueshem te listes 2007 me forme-doza te tjera te te njejtit princip aktiv dhe me principe aktive alternative.
Keto barna u zevendesuan pasi nuk prodhohen dhe tregtohen me ne vendin tone. Ato jane zevendesuar me formedoza te ngjashme dhe nuk cenohet absolutisht trajtimi I pacienteve.
Barnat qe do te hiqen nga lista jane :
1.   Sulfadiazinum argenticum 1% - 50 g tub.
2.  Betamethasonum Dipropionatum 0.64 mg/g - 20 g tub.
3.  Estradiolum Valeratum + Cyproteronum Acetatum (4 + )mg tabl.
4.   Hydrocortisonum 100 mg - 5 ml fl.
5.  Ipratropium Bromide 0.025% - 20 ml inh. fl.

Barnat qe do te zevendesojne barnat e mesiperme jane:
1. Sulfadiazinum argenticum 1% - 40 g
2. Betamethasonum Dipropionaturn 0.05% - 20 g
3. Estradiol + Drospironone (1 + 2)mg
4. Methylprednisolone 125 mg
5. Ipratropium Bromide * 200 doza inh.- 10 ml

 

Barna qe  hiqen nga lista e rimbursimit:
Keto barna kane alternativa ne liste per trajtimin e semundjeve. Hiqen nga lista pasi nuk prodhohen dhe tregtohen me ne Shqiperi.
1. Acidum ursodeoxycholicum 300 mg caps.
2. Insuline Humane Biosintetike Bifazike Izofane lOONj.N/ml- 3 ml 10/90 pen
3. Insuline Humane Biosintetike Bifazike Izofane lOONj.N/ml- 3 ml 20/80 pen
4. Bezafibrate 200 mg drazhe
5. Neomycini Sulfas+Bacitracinum(0.5g+50000Nj.N)%-30 g tub.
6. Methylergometrinum maleas 0.025% -15 ml fl.
7. Testosterone propionate 50 mg/ml - 1 ml amp.
8. Mazipredonium Chloratum 30 mg - 1 ml amp.
9. Cefaclor Hydrochloride 250 mg caps.
 
Propozimet do te shkojne ne Qeveri e cila do te vendose perfundimisht per listen e re te barnave per vitin 2008.

Kontakte

Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor
Adresa: Rruga Sami Frsheri, L 8, Tirane
Tel: +35542230984 | Fax: +35542274953


Credits ADV Digital Solutions